Privacyverklaring Hanze Chiropractie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarom informeren wij graag alle patiënten over de verwerking van persoonsgegevens in onze praktijk.  Net als voor de AVG is het beschermen van uw gegevens voor ons een prioriteit.

Onze contactgegevens

Adres: Hanze Chiropractie, Kastanjelaan 8, 6883 HX, Velp

Tel: 026 3613702

Email: info@hanzechiropractie.nl

Kvk: 57827486

BTWnr: NL852753676B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hanze Chiropractie verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en / of u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam / Email Adres / Geslacht / Verzekeringsgegevens / Geboortedatum / Gezinsrelaties / Adresgegevens / Huisartsgegevens / Telefoonnummer

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hanze Chiropractie verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheidsgegevens en gegevens over ‘life-style’ of persoonlijke situaties die ons inzage geven van de factoren die van invloed kunnen zijn op uw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hanze Chiropractie verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor chiropractische en homeopatische dienstverlening aan u.  Hanze Chiropractie gebruikt niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede chiropractische en homeopatische zorg te kunnen voorzien.  De grondslagen voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn te vinden in de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om zo een volledig behandeldossier te hebben waardoor we patiënten goed kunnen behandelen.
  • Patiënten te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Verzenden van persoonlijke berichten.
  • Te voldoen aan de eisen en verplichtingen van zorgverzekeraars.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanze Chiropractie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen indien u hiertoe toestemming geeft in het kader van het behartigen van uw belangen.  Denk hierbij aan zorginstellingen zoals bijvoorbeeld de huisarts of uw zorgverzekeraar.  Met bedrijven die toegang hebben tot uw gegevens in onze opdracht, bijvoorbeeld de softwareleverancier, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde nieveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Hanze Chiropractie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Hanze Chirorpactie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij handeren de geldende regels die hiervoor staan op grond van de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst WGBO.  Hierin is bepaald dat de medische dossiers 20 jaar moeten worden bewaard, of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlener voortvloeit.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Meer informatie hierover is te vinden op de website:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  U heeft ook het recht op inzage, wijzigen, wissen, dataportabiliteit en het ontvangen van uw geregistreerde gegevens.  (Voor zover de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst – WGBO – dit toestaat).  Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek mailen naar info@hanzechiropractie.nl.  Er zal binnen een maand gehoor gegeven worden aan uw verzoek.  In het geval van bijzondere omstandigheden kan dit worden verlengd tot 3 maanden.

Hanze Chiropractie vindt het belangrijk om uw gegevens goed te beveiligen en heeft daarvoor organisatorische en technische maatregelen genomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hanzechiropractie.nl.

Comments are closed.