De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Hanze Chiropractie sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.