Elke zorgverlener valt met ingang vanaf 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Omdat Sharon een geregistreerde therapeut bij RBCZ / NVKH is, valt zij onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ. Voor meer informatie bekijk de website: www.tcz.nu

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, neem dan eerst contact op met Sharon Townhill. Zij zal uw klacht serieus nemen want een goede communicatie is de eerste stap bij het oplossen van een geschil. Mocht het probleem niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan heeft u het recht om voor onafhankelijke bemiddeling contact op te nemen met NVKH. Uw tevredenheid is onze eerste zorg en we streven ernaar om onze service voortdurend te verbeteren.